Bernd Strauch | Ergänztes und neu sortiertes Dialektwörterbuch
Häi sein ech deheem: www.oberhessisch.com
DIALEKT IN MITTELHESSENStartseite / Willkommen

Kurzinformation

Dialekt in Mittelhessen

Oberhessisch als Schriftsprache

Infos und Aktuelles

Kontakt

Zu meiner Person


PDF | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
Vorherige Seite | Nächste Seite
Direkt zum Dialektwörterverzeichnis A-Z


 

So klingt es

Dateiformat: MP3

häel

Häer

Häen

Haffe

häi

Hànel

Hennel

hänke

hau

Hell

hém

hàm

Hëmb

hèn

hàn

heppe

Hère

hèse

Hësse

Hetz

hëtze

Héz

hïen

hïenne

hinner

Hób

Hobch

hoedt

Hoes

Hoesse

Hoink

Hómer

hon

Hosse

Houd

Hoid

Houste

härre

Húer

Hulläpper

Huvvel


A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
Vorherige Seite | Nächste Seite
Startseite

Impressum | Datenschutzerklärung | webdesign by csle
www.oberhessisch.com weiterempfehlen