Bernd Strauch | Ergänztes und neu sortiertes Dialektwörterbuch
Häi sein ech deheem: www.oberhessisch.com
DIALEKT IN MITTELHESSENStartseite / Willkommen

Kurzinformation

Dialekt in Mittelhessen

Oberhessisch als Schriftsprache

Infos und Aktuelles

Kontakt

Zu meiner Person


PDF | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
Vorherige Seite | Nächste Seite
Direkt zum Dialektwörterverzeichnis A-Z


 

So klingt es

Dateiformat: MP3

Dòch

Dòel

Doen

Däenner

dorch

dou

déed

déere

déd

dére

gedó

Dräeck

drée

drúed

Duescht


e

Éch

Èch

Èche

Èd

éer

éem

Eis


A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
Vorherige Seite | Nächste Seite
Startseite

Impressum | Datenschutzerklärung | webdesign by csle
www.oberhessisch.com weiterempfehlen